Ved valg av boligalarm kan du velge mellom en boligalarm som bare lager lyd, eller en som er tilknyttet en alarmsentral. Her skal vi fortelle deg fordelene med å velge tilknyttet alarmsentral.

Det viktigste av alt er du faktisk skaffer deg en boligalarm! Dette vil gjøre at du passer på alle som bor der og selve boligen mot brann, innbrudd og annet. Når det er sagt bør du være klar over at en boligalarm med tilknytning til en sentral vil være et mye tryggere valg fordi her vil alltid noen passe på at riktige nødetater blir varslet.

Uten alarmsentral

Boligalarm koster penger, som så mye annet her i livet. Mange tyr derfor til den billigste løsningen på markedet, men en boligalarm uten alarmsentral gjør at du står for overvåkingen selv. Dette er fult mulig, men her må du kjøpe inn riktig utstyr selv og gjøre overvåking gjennom apper som er tilgjengelig. Fordelen blir at du får ingen løpende utgifter på alarmen, men ulempene er at du selv må stå for mye og vedlikehold kreves. I tillegg vil det være svært begrenset med rabatt på forsikring ettersom hvor godt boligalarmen vil fungere er helt avhengig av deg.

Med alarmsentral

Ved kjøp av boligalarm med alarmsentral blir det en løpende abonnementstjeneste, altså en viss sum per måneden. Hvor høy denne summen er avhenger av hva slags utstyr som følger med boligalarmen, hva eventuelt tilleggsutstyr koster og oppfølging fra vaktsentralen. Selve utstyret slipper du altså en stor utgift på, samtidig som du får god oppfølging av alarmsentral dersom noe skjer. Om boligalarmen går vil det bli sendt ut vektere og nødetater blir varslet om det viser seg nødvendig. Dersom du har kamera i boligen vil nødetater bli sendt ut med en gang ettersom alarmsentralen får den informasjonen de trenger for å vite nøyaktig hva som foregår. Noen vil altså passe på til enhver tid og boligen er trygg. I tillegg gis det gode rabatter hos forsikringsselskapene som følge av at du har investert i ekstra sikkerhetstiltak.